Dikić nije kriv za mobing

Dikić nije kriv za mobing

Dikić nije kriv za mobing

Prvi osnovni sud odbio je tužbu nekadašnjeg potpukovnika Žandarmerije, koju je podneo protiv bivšeg komandanta te jedinice Bratislava Dikića

dikic

Prvi osnovni sud u Beogradu odbio je kao neosnovanu tužbu Milana Lečića, nekadašnjeg potpukovnika Žandarmerije, koju je podneo protiv bivšeg komandanta te jedinice Bratislava Dikića i Ministarstva unutrašnjih poslova zbog diskriminacije na radu, odnosno mobinga.

 

Odbijajućom presudom sud je naložio Lečiću da u roku od osam dana od dobijanja presude isplati Dikiću 151.900 dinara za troškove postupka, a MUP 88.500 dinara. Sud smatra da u njihovom delovanju nema elemenata zlostavljanja na radu, odnosno mobinga. Prema presudi, ne postoji veza između eventualnih „pretrpljenih duševnih bolova“, „umanjenih životnih aktivnosti“ tužioca i aktivnosti tuženog kao komandanta.

Izvor: Večernje novosti, 31. 07. 2013