Direktorka beži od suđenja za mobing

Direktorka beži od suđenja za mobing

Direktorka beži od suđenja za mobing

Biljani Pavlović, direktorki Direkcije za oduzetu imovinu Ministarstva pravde, Prvi osnovni sud u Beogradu već pola godine ne može da uruči krivičnu tužbu za mobing koju je protiv nje podnelo troje zaposlenih, ali ni poziv za dolazak na ročište. Sudija je zbog odugovlačenja suđenja naredila policiji da privede direktorku.vest 1

Aleksandra Ristić, službenica u računovodstvu, i Ljubiša Mandić, mlađi saradnik u finansijama, podneli su tužbe za mobing protiv Biljane Pavlović. Oni u tužbama navode da ih direktorka šikanira, oduzima im poslove i ponižava, zbog čega od Ministarstva pravde traže odštetu od tri miliona dinara.

Sudija Tatjana Bezmarević Janjić obavestila je stranke na ročištu 1. novembra da tuženoj direktorki od 29. maja ne može da se uruči tužba, kao ni poziv za sud, zbog čega je izrazila sumnju da se radi o izbegavanju suda. Sudija je zbog toga naredila MUP-u da joj uruči poziv i privede je u sud na ročište zakazano za 13. decembar.

Advokat zaposlenih koji su tužili direktorku Aleksandar Olenik ističe da je Biljana Pavlović bivši sudija.
– Ako sa druge strane vidimo da trenutno obavlja funkciju direktora, onda činjenica da sud za pola godine nije u stanju da joj uruči poziv i tužbu budi sumnje o odnosu okrivljene prema zakonu. Poštovanje zakona je njena osnovna odgovornost jer radi na mestu institucije Ministarstva pravde – ističe Olenik.

Više funkcija

Osim što je na čelu Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde, od septembra 2012. Biljana Pavlović je i član Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva. Za člana Upravnog odbora imenovana je 14. oktobra.

Izvor: blic.rs

http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/422949/Direktorka-bezi-od-sudjenja-za-mobing