DISKRIMINACIJA SA SVIH STRANA Šta žene trpe da bi SAČUVALE POSAO

DISKRIMINACIJA SA SVIH STRANA Šta žene trpe da bi SAČUVALE POSAO

DISKRIMINACIJA SA SVIH STRANA Šta žene trpe da bi SAČUVALE POSAO

Kad je reč o radnim pravima, žene u BiH su na udaru diskriminacije u svim segmentima: od oglasa za zapošljavanje, do zakidanja na platama i prepreka u napredovanju, pokazalo je regionalno istraživanje iz 2018. o diskriminaciji na tržištu rada.

Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, organizacije koja je, u okviru regionalnog projekta „Osnaživanje organizacija civilnog društva za borbu protiv diskriminacije i unapređivanje ženskih radnih prava“, bila zadužena za analizu stanja u BiH, kaže da su rezultati zabrinjavajući.

– U oglasima za zapošljavanje poslodavci otvoreno traže “mlade radnice prijatnog izgleda”, što je najočiglednija diskriminacija. Potom se u intervjuima za posao ženama postavljaju pitanja o bračnom statusu, planiranju porodice, trudnoći. Kada se zaposle mnoge žene trpe najgrublje oblike diskriminacije, dobijaju manju platu za isti rad u odnosu na muške kolege, daju im se otkazi zbog trudnoće, a prisutno je i seksualno uznemiravanje i mobing – kaže Dardićeva, piše Srpskainfo.

Istraživanje u BiH, koje je finansirala Evropska unija, obuhvatilo je analizu pravnog okvira, te analizu odgovora dobi­jenih u više od 100 institucija, kao i intervjue sa žrtvama diskriminacije i onlajn anketu.

Istraživanje je pokazalo da u BiH, osim što su diskiminisane i izložene mobingu i seksualnom nasilju, žene radnice ne mogu da računaju da će institucije stati na njihovu stranu. Praksa je pokazala da se inspekcije proglašavaju nenadležnima za mobing i da sve nezadovoljne radnike i radnice upućuju na sud, a sudovi su spori, neefikasni i nerijetko na strani moćnijih.

– U BiH nije uspostavljen poverljiv i bezbedan sistem za podnošenje žalbi u vezi s diskriminacijom na osnovu pola i seksualnim uznemiravanjem na radnom mestu. Istraživanje je pokazalo da se podaci o diskriminaciji na radnom mestu ne evidenti­raju, da ne postoji sudska praksa procesuiranja slučajeva diskriminacije, te da je pravni okvir koji uređuje diskriminaciju na osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja u BiH fragmentiran i nekonzistentan. Sudski postupci su ekstremno dugi, finansijski i mentalno iscrpljujući, pa mnoge žene odustaju od bitke za pravdu – zaključuje Dragana Dardić.

Ivor: www.blic,rs