Mnogo žalbi na državu

Mnogo žalbi na državu

Mnogo žalbi na državu

1_t1Prosečno nam se javlja desetak osoba dnevno, a od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu polovina poziva je povodom mobinga, objašnjava Olga Kićanović, samostalna savetnica u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

– Sve je više prijava zlostavljanja iz državnog i javnog sektora, ali to ne iznenađuje previše budući da je upravo država najveći poslodavac. Od 23 rešena slučaja, u dve trećine je potvrđen mobing, a trećina je povreda drugih prava iz radnog odnosa.

Ocenjujući rad Agencije kao najefikasniji u poređenju sa ostalim institucijama koje se bave povredom radničkih prava, Kićanovićeva navodi da je u Centru za medijaciju rešeno svega tri slučaja mobinga. Slična je statistika i sa ostalim radnim sporovima.

Primera radi, cela medijacija koja pokriva sve oblasti prava ima 3.000 okončanih postupaka, dok je u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova od dana osnivanja pre pet godina do danas rešeno čak 3.828 individualnih slučajeva i 61 kolektivni.

Izvor: Večernje novosti