Multidisciplinarni pristup kod mobinga

Multidisciplinarni pristup kod mobinga

Multidisciplinarni pristup kod mobinga

16. 10. 2012. godine u Somboru, u sali Doma učenika, sa početkom u 13 časova,  biće održan Kurs I kategorije

MULTIDISCIPLINARNI   PRISTUP  KOD  MOBINGA 

Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog Saveta Srbije (za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i tehničare, farmaceutske i stomatološke tehničare, laborante…). Svi polaznici Kursa dobijaju 6 eksternih bodova.

 

Broj odluke Zdravstvenog Saveta Srbije je: 153-02-1379/2011-01,  DK1 Domaći kurs I kategorije,  redni broj: D-1-1798/12,  D-1-1843/12 u julskom roku 2012. godine

Detaljnije informacije na lelefon 062-880-5-140 Aleksandar Ilić ili 069-725-258 Ivana Hauck.