Obaveze poslodavaca i zaposlenih

I poslodavac i zaposleni dužni su da poštuju dostojanstvo jedni drugih i da nastoje da poštuju pravila ponašanja u vezi s prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu. Uz to, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu precizno je odredio poslodavcima i zaposlenima kojih obaveza moraju da se pridržavaju da bi mobinga bilo što manje.

vertikalni mobing slike-srbija-4-mobing_645802503Obaveze poslodavca

Poslodavac, odnosno direktor preduzeća ili ustanove, starešina državnog organa ili preduzetnik dužan je da:

  • organizuje rad tako da spreči pojavu zlostavljanja i zaposlenima obezbedi uslove rada u kojima neće biti izloženi mobingu;
  • zaštiti zaposlenog od zlostavljanja;
  • zaposlenog pre stupanja na rad pismeno obavesti o zabrani zlostavljanja i međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa zabranom zlostavljanja (ako to ne uradi, preduzeću preti kazna od 100.000 do 400.000 dinara, a direktoru od 5.000 do 30.000 dinara; ako je u pitanju preduzetnik, on može da dobije kaznu od 10.000 do 40.000 dinara);
  • obaveštava i osposobljava zaposlene i njihove predstavnike da prepoznaju uzroke, oblike i posledice zlostavljanja;
  • učini dostupnim podatke o: osobi kojoj zaposleni može da se obrati radi pružanja saveta i podrške u slučaju zlostavljanja (lice za podršku), osobama koje su ovlašćene za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja (predstavnik sindikata, osoba nadležna za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu ili odbor za bezbednost i zdravlje na radu), osobi kojoj se podnosi zahtev za zaštitu od zlostavljanja i mogućim posrednicima u postupku za zaštitu od zlostavljanja koji se vodi kod poslodavca;
  • pokrene disciplinski postupak protiv zaposlenog ako postupak posredovanja ne uspe, a postoji osnovana sumnja da je izvršeno zlostavljanje ili da je zloupotrebljeno pravo na zaštitu od zlostavljanja (odnosno, ako je onaj ko je pokrenuo postupak zaštite znao ili je morao da zna da zlostavljanja nije bilo, a ipak je pokrenuo postupak da bi stekao neku korist ili drugom naneo štetu).

Takođe, poslodavac odgovara za štetu koju direktor ili zaposleni zlostavljanjem prouzrokuje drugom zaposlenom, s tim što posle može od zlostavljača da zahteva naknadu iznosa isplaćene štete.

Obaveze zaposlenih

Zaposleni imaju zakonsku obavezu:

  • da se uzdrže od zlostavljanja i zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja;
  • da se odazovu pozivu poslodavca da se informišu i osposobe za prepoznavanje i sprečavanje zlostavljanja i zloupotreba prava na zaštitu od mobinga.