Pokretanje postupka zaštite kod poslodavca

  • Ako si žrtva zlostavljanja na radu, prvo treba da pokreneš postupak zaštite od zlostavljanja kod svog poslodavca (osim ako je zlostavljač sam poslodavac ili direktor, kada se može pokrenuti ovaj postupak, ali se može ići i direktno na sud).
  • Taj postupak pokreće se podnošenjem pismenog zahteva direktoru, odnosno poslodavcu, ili osobi koja je ovlašćena za prijem takvih zahteva.
  • Zahtev možeš da podneseš u roku od šest meseci od kada si poslednji put pretrpeo zlostavljanje.
  • Kad primi zahtev, poslodavac mora u roku od tri dana da predloži posredovanje između tebe i zaposlenog koga si optužio za zlostavljanje.

32136Ko može da pokrene postupak?

Postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca možeš da pokreneš ti sam kao žrtva, ali to umesto tebe mogu da urade i predstavnik tvog sindikata, osoba nadležna za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu ili odbor za bezbednost i zdravlje na radu, ali uz tvoju pismenu saglasnost.

Svaki zaposleni koji sazna da se u firmi događa zlostavljanje ima pravo da o tome obavesti neku od osoba ovlašćenih za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja.

Sadržaj zahteva za zaštitu od zlostavljanja

U zahtevu za zaštitu od zlostavljanja na radu moraju biti navedeni:

  • osnovni podaci o tebi,
  • podaci o osobi koju teretiš za zlostavljanje,
  • opis mobinga, koliko je trajalo neprimereno ponašanje i koliko je bilo često,
  • datum kad se zlostavljanje dogodilo poslednji put,
  • podaci o svedocima i dokazima koje prilažeš (pisana dokumentacija, lekarski izveštaji, dozvoljeni audio i video zapisi…) ako ih imaš.

Kazne za lažne optužbe za zlostavljanje

Ukoliko se posumnja da si nekog lažno optužio za zlostavljanje na radu, poslodavac ima zakonsku obavezu da protiv tebe pokrene disciplinski postupak. Ako se utvrdi da je optužba zaista bila lažna, možeš biti kažnjen suspenzijom ili premeštanjem na drugo radno mesto.