Seminar u Somboru 1

Seminar u Somboru 1

Seminar u Somboru 1

1025. 01. 2012. godine u svečanoj sali sali Doma učenika u Somboru, u, sa početkom u 13 časova, održan je Kurs I kategorije „Zlostavljanje zdravstvenih radnika na radnom mestu-prisustvo mobinga u zdravstvenim ustanovama “

Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog Saveta Srbije (za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i tehničare, farmaceutske i stomatološke tehničare, laborante…).

Broj odluke Zdravstvenog Saveta je: 153-o2-1685-/2011-02 redni broj: D-1-1281/11

Seminaru su prisustvovali zaposleni u bolnici „Dr Radivoj Simonović“ iz Sombora, Gerontološkog centra iz Sombora i Higijenskog zavoda iz Sombora.

Deo atmosfere je zabelezen u nasoj Galeriji