Seminar u Vrbaskoj gimnaziji

Seminar u Vrbaskoj gimnaziji

Seminar u Vrbaskoj gimnaziji

14_t109. 12. 2011. godine, u svečanoj sali Gimnazije ‘’Žarko Zrenjanin’’ u Vrbasu, sa početkom u 12 časova održan je seminar „Mobing: sprečavanje zlostavljanja na radnom mestu“. Seminaru su prisustvovali predstavnici, svih škola sa teritorije opštine Vrbas.

Organizator: Edukativno, marketinško informativni centar ’’EMIC’’, iz Vrbasa

Ciljne grupe: direktori, sekretari, predsednici sindikata, lica zadužena za pružanje podrške oko mobinga ili lice kome se prijavljuje mobing.

Teme koje su obrađene na seminaru:
Šta je to mobing? Kako ga prepoznato. Vrste mobinga. Stres i konflikt na radnom mestu kao mogući uzročnici pojave mobinga.
Kako izbeći mobing. Kako pomoći drugima i sebi u mobing situaciji. Metode pojedinačne i kolektivne odbrane od mobinga.
Zakonska regulativa iz oblasti mobinga ( sa konkretnim primerima primene Zakona i kod poslodavca i na sudu).
Radionica: „Kako konkretno postupiti u situaciji mobinga“ i polaganje izlaznog testa usvojenih veština i znanja sa Kursa.

Predavač: Aleksandar Ilić, predsednik Udruženja “Stop mobing“ iz Vršca