Šta učiniti ako prepoznamo mobing?

Pre svega, svaka pojava MOBINGA se mora pismeno zabeležiti. O onome što ste primetili obavestite svog predstavika zaposlenih, člana Odbora za bezbednost i zdravlje na radu (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Sl. list 1001/05) .

 • mobing (1)Pokušajte da razgovarate sa osobom koja je zlostavljana kao i sa osobom koja sprovodi to zlostavljanje.
 • Dajte na znanje da je problem uočen. To ponekad znači prestanak mobinga.
 • Kada uočite žrtvu mobinga, budite ljubazni, razgovarajte sa njom, pomozite joj.
 • Ponekada je dovoljno samo pokazati da ste videli šta žrtva preživljava.
 • Uradite bilo šta, što vam padne na pamet, samo nemojte dozvoliti da se preko takvog ponašanja pređe zatvorenih očiju, jer upravo zlostavljači to hoće.

 

 • Ako mober vidi da žrtva nije usamljena uvek će se povući.
 • Ako mober vidi da žrtva nije usamljena odnos snaga je drugačiji.
 • Ako stvorimo tim – tim je uvek jači.

ŠTA SINDIKAT MOŽE DA URADI

Tradicija Sindikata i najvažnija aktivnost je radno pravna zaštita zaposlenih. Kako je mobing grubo kršenje prava vezanih za rad, obaveza je sindikata da tu pojavu razotkrije i pomogne svakom pojedincu koji trpi mobing.

Dobro razgranata mreža sindikalnih organizacija, kvalitetni stručni saradnici i ogromno iskustvo osnova su za planiranje daljih aktivnosti na sprečavanju pojave mobinga.

Prioriteti sindikata kao organizacije:

 •  EDUKACIJA
 •  INFORMISANJE
 •  INSISTIRANJE NA DONOŠENJU ZAKONA

Šta svaki sindikalni aktivista (predsednik sindikalne organizacije ili poverenik)

može da učini za kolegu/koleginicu koji su žrtve mobinga:

 • da sasluša sa pažnjom , razumevanjem i ljudskom toplinom,099114
 • da razgovara sa osobom koja vrši mobbing,
 • da upozna kolege i rukovodioce sa postojanjem situacije mobinga u kolektivu,
 • da koristeći resurse kolektiva (pravnika, lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu) pokuša da reši problem,
 • da insistira na najpovoljnijem mogućem rešenju za žrtvu mobinga,
 • da organizuje pružanje pravne pomoći, prijavu nadležnim inspekcijama,
 • da upozna javnost (ukoliko je saglasna žrtva mobinga) i
 • da organizuje edukaciju o mobingu za sve zaposlene.

OBAVEZNO SVE ZAPISATI I ARHIVIRATI!

NISMO NEMOĆNI!!!