Sve vise mobinga u Srbiji

Sve vise mobinga u Srbiji

Sve vise mobinga u Srbiji

bully_t1Jagodina – U Srbiji je sve više slučajeva mobinga ali se građani, prvenstveno žene, ustručavaju da to prijave u strahu od gubitka posla i egzistencije. „Obično se sve dešava u četiri oka, bilo da su u pitanju nepristojne ponude, seksualno, fizičko ili psihičko nasilje, pa su i sudovi, vrlo često u situaciji da presuđuju po tome ko je uverljiviji – žrtva koja tuži ili tuženi, dakle po slobodnom uverenju“, rekla je Koordinator sigurnih kuća i Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević. Ističući da je mobing veoma opasan, ona je navela da se Zakon o mobingu, iako mobing nije više tabu tema, vrlo malo primenjuje, zbog ne razrađenih mehanizama. Stanojevićeva je naglasila da se moraju ohrabrivati žrtve mobinga da prijavljuju maltretiranje na poslu a da društvo mora automatski da reaguje svojim pologama moći. „Onaj koji čini mobing mora biti adekvatno kažnjen“, kazala je Stanojevićeva. Izvor: Tanjug