Udruženje „Stop mobing“

Udruženje STOP MOBING je osnovano krajem 2005.godine sa ciljem da pokuša da ovu, veoma negativnu pojavu u društvu (na radnom mestu) ispita, skrene pažnju javnosti, sa krajnjim ciljem da se izradi Zakon o zabrani mobinga, što su na kraju i uspeli.. Osnivači su lekari, psiholozi, psihijatri, pravnici, inženjeri…

Udruženje STOP MOBING

 • Prati i istražuje pojavu mobinga, kao i metode pružanja pomoći žrtvama mobinga;
 • Organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja i delovanja u ovoj oblasti;
 • Objavljuje knjige i druge publikacije o mobingu;
 • Organizuje naučne i stručne radnike za rad na nučnim, stručnim i istraživačkim projektima u ovoj oblasti;
 • Sarađuje sa svim centrima koji se bave ovom problematikom, istitucijama kulture, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave problemima mobinga i metodama pružanja pomoći žrtvama mobinga.

Udruženje STOP MOBING vrši edukaciju izabranim predstavnicima Sindikata ili izabranim predstavnicima poslodavca. Ovaj kurs podrazumeva za svakog polaznika CERTIFIKAT (sa imenom i ličnim podacima i svaki CERTIFIKAT nosi delovodni broj koji se prijavljuje u ministarstvu).

Pošto je Udruženje bilo predlagač Zakona i učesnik u Komisiji koja je donela Predlog Zakona o sprečavanju zlostavljanja na random mestu, od ministarstva (Rasima Ljajića) su dobili pravo da održavaju ovaj tip Kursa i zaposlenima daju  CERTIFIKATE kao dokaz da su obučeni iz oblasti mobinga (po Zakonu nosioci CERTIFIKATA mogu biti Posrednici u rešavanju spora oko mobinga, mogu biti lice za pružanje podrške oko mobinga ili lice kome se prijavljuje mobing – sva ova tri lica su za poslodavca propisana kao obaveza u Zakonu).

Jedan od njihovih Kurseva namenjen je Zdravstvenim radnicima i Zdravstvenim saradnicima (lekari, stomatolozi, farmaceuti, sestre…) i akreditovan je u Zdravstvenom savetu Srbije kao Kurs I kategorije, što znači da svakom polazniku donosi 6 eksternih bodova (potrebnih za održanje njihove Licence za rad).

Kurs nosi oznaku Zdravstvenog Saveta Srbije: Broj 153-02-4246/2010-02 red.broj D-1-1281/11

Kurs je akreditovan do 01. 06. 2012.godine.

Od sledće godine se očekuje akreditacija i za sve prosvetne radnike kao obavezan seminar, koji takođe služi za očuvanje licence za rad.


Do
sada su uradili:

 1. Održali su preko 420 edukacija i radionica na temu „Šta je to mobing i kako se odbraniti od njega“

 2. Snimili su 24 emisije (B92, FOKS, AVALA i RTS 1)

 3. Imaju više od 17.000 članova širom Srbije

 4. Urađeno je oko 50.000 anketa sa ciljem da stvore statistiku i bazu podataka koliko je ova pojava raširena kod nas

 5. Sarađuju sa sindikatima, nevladinim organizacijama (FELICITAS-Beograd-organizacija za ženska prava, ’’EMIC’’ Edukativno, marketinško informativni centar iz Vrbasa, Centar za demokratizaciju društva Užica…), sekcijom žena, sindikata NEZAVISNOST i Samostalni sindikat itd.

 6. Pokušali su da putem direktnih kontakata utiču na ministarstvo za rad i zapošljavanje da ovoj problematici posveti veću pažnju i nekako nađu način da ovu pojavu sankcinišu

 7. Neprekidno rade na implementaciji Zakona o zabrani zlostavljanja na radnom mestu

 8. Od osnivanja rade na pružanju pomoći žrtvama mobinga

Ovo je samo deo aktivnosti koje su do sada obavili. Skromno ali smatramo da je dovoljno jer se finansiraju iz ličnih sredstava. Do sada su otvorili kancelariju u Beogradu i Nišu a u dogovoru su da tako nešto urade sa Pirotom i Suboticom.