UPITNIK ZA DIJAGNOSTIKU MOBINGA

UPITNIK ZA DIJAGNOSTIKU MOBINGA

U upitniku se nalazi niz tvrdnji koje opisuju različita ponašanja kojima smo katkad izloženi na random mestu. Zanima nas koliko ste često Vi lično bili izloženi takvim postupcima. Pročitajte svaku tvrdnju i označite koliko ste često na Vašem radnom mestu doživeli opisana ponašanja. Pokušajte biti objektivni u odgovaranju, koncentrišući se pre svega na učestalost takvih postupaka u Vašem radnom okruženju.

Klikom na link idete na upitnik, molimo vas da iskreno odgovorite na sva pitanja.