Akreditacija programa kontinuirane edukacije (KE)

Akreditacija programa kontinuirane edukacije (KE)

Akreditacija programa kontinuirane edukacije (KE)

Republika Srbija

ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2703/2012-01
Datum: 17.09. 2012. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS“ 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE)

Pod  rednim brojem:

  1. D-1-1798/12 – Udruženje “ STOPMOBBING, Vojvođanskih brigada 31/2 ,26300 Vršac, akredituje Kurs prve kategorije (koji polazniku donosi 6 bodova) pod nazivom: “Multidisciplinarni pristup kod mobinga u zdravstvenim ustanovama”
  2. D-1-1843/12 –  Udruženje “ STOPMOBBING, Vojvođanskih brigada 31/2, 26300 Vršac,  akredituje Kurs prve kategorije (koji polazniku donosi 6 bodova) pod nazivom: Kako izbeći mobing u zdravstvenim ustanovama!