Edukacija edukatora

Edukacija edukatora

Edukacija edukatora

Udruženje  “STOP-MOBBING”  iz Vršca u saradnji sa Samostalnim Sindikatom Metalaca Srbije, 10./11. 10. 2012.godine na Divčibarama i 23./24. 10. 2012.godine u Vrnjačkoj Banji organizije edukaciju edukatora na temu:

– Primena u praksi Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu,

– Mogući oblici međusobne saradnje Inspekcije rada i sindikata sa  poslodavcima i preduzimanje mera  u vezi sa  prevencijom od zlostavljanja na radu,

– Kako sa poslodavcem uspostaviti socijalni dijalog na temu „Čime dopuniti Kolektivni Ugovor o radu u vezi Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“.