Nadležnost inspekcije rada

 • dru-mobingInspektori rada kontrolišu primenu propisa o zapošljavanju, pravima radnika i bezbednosti na radu. Odnedavno, inspekcija rada nadzire i primenu propisa o zaštiti od zlostavljanja na radu (mobinga).
 • Imaš pravo na njihovu zaštitu bez obzira na to da li si uredno prijavljen ili radiš na crno, da li si zaposlen kod privatnika ili u državnoj službi, da li radiš puno radno vreme ili posao obavljaš povremeno, da li si potpisao ugovor o radu, ugovor o delu ili nešto treće, da li si zaposlen „za stalno“ ili si honorarac…
 • Da bi inspekcija mogla da ti pomogne, ipak, potrebno je da firma u kojoj radiš bude legalna: kafić-kladionica u podrumu kod Miće Piksle ili tezga prostrta preko haube „golfa“ u Bulevaru primeri su za firme koje to verovatno nisu.

U kojim slučajevima zoveš inspekciju?

Inspekciji se možeš obratiti ako naletiš na problem već pri samom zapošljavanju:

 • ako sumnjaš da si žrtva diskriminacije, odnosno da je gazda odlučio da te ne zaposli zbog nekog tvog ličnog svojstva koje nije od važnosti za poziciju na koju si konkurisao;
 • ako poslodavac, neposredno po tvom prijemu na posao, s tobom nije sačinio ugovor o radu, niti te je prijavio državnim fondovima za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje (rad na crno).

Ako spadaš u srećnike koji već imaju posao (bez obzira na to da li radiš na crno ili ne), inspekcija će reagovati ako prijaviš problem u nekoj od mobbing 2sledećih oblasti prava radnika:

 • plate i naknade (na primer, ako ti poslodavac isplaćuje manju platu od dogovorene, ako kasni ili je ne isplaćuje uopšte, ako ti ne plaća naknadu za prekovremeni rad, markicu za prevoz…)
 • radno vreme, odmori i odsustva (radiš prekovremeno iznad zakonskog maksimuma, gazda te ne pušta na godišnji i slično);
 • zaštita zdravlja i bezbednost na radu (recimo, radiš na gradilištu a nemaš kacigu, rukavice i drugu zaštitnu opremu);
 • povrede na radu (cigla ti je pala na glavu, a poslodavac ti ne dozvoli da odeš na bolovanje);
 • profesionalna oboljenja – (dobio si astmu tokom rada u fabrici lakova, a poslodavac odbija da te premesti na radno mesto koje neće ugrožavati tvoje zdravlje);
 • ostvarivanje prava na štrajk (poslodavac ti preti da će te otpustiti iako je štrajk kojem si se priključio organizovan u skladu sa zakonom).

Ukoliko si žrtva zlostavljanja na radu, inspekciji treba da se obratiš ako te poslodavac:

 • i pored nalaza službe medicine rada da ti je zbog zlostavljanja ugroženo zdravlje ili život nije premestio na drugo radno mesto ili te poslao kući uz punu platu;
 • otpusti jer si odbio da radiš pošto on nije ispunio obavezu da te premesti ili pusti kući;
 • otpusti, disciplinski goni ili ti uskrati neko pravo zato što si pokrenuo postupak za zaštitu od zlostavljanja na radu ili si ukazao na zlostavljanje nekog drugog.

Konačno, inspekciji možeš da se obratiš i ako smatraš da si dobio nezakonit otkaz.

Ako nalete na neku nepravilnost koja izlazi iz okvira njihove nadležnosti, inspektori rada ne smeju da je tretiraju kao „tuđ problem”, već moraju da o njoj obaveste onaj državni organ koji je za nju nadležan.