Održan seminar u Odžacima

Održan seminar u Odžacima

Održan seminar u Odžacima

12_t121. 10. 2011. godine, u svečanoj sali Gimnazije i ekonomske škole “J.J.Zmaj“ u Odžacima, sa početkom u 12 časova održan je seminar „Mobing: sprečavanje zlostavljanja na radnom mestu“.

Seminaru su prisustvovali svi zaposleni Gimnazije i ekonomske škole ’’J.J.Zmaj’’ u Odžacima, predstavnici NSPRV (Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine) iz O.Š. ‘’Ratko Pavlović Ćićko’’ i NSPRV Tehničke škole iz Odžaka., predstavnici SOS sindikata (Sindikata obrazovanja Srbije) iz osnovnih škola ’’Branko Radičević’’ i ’’Miroslav Antić’’ iz Odžaka, zaposleni iz Turističke organizacije opštine Odžaci sindikalni predstavnici Opštinske uprave Odžaci.

Organizator: Gimnazija i ekonomska škola ‘’J.J.Zmaj’’ u Odžacima

Ciljne grupe: direktori, sekretari, predsednici sindikata, lica zadužena za pružanje podrške oko mobinga ili lice kome se prijavljuje mobing i ostali zaposleni u Gimnaziji i ekonomskoj školi ‘’J.J.Zmaj’’ u Odžacima.

Teme koje su obrađene na seminaru:

  1.   Šta je to mobing? Kako ga prepoznato. Vrste mobinga. Stres i konflikt na radnom mestu kao mogući uzročnici pojave mobinga.
  2.   Kako izbeći mobing. Kako pomoći drugima i sebi u mobing situaciji. Metode pojedinačne i kolektivne odbrane od mobinga.
  3.   Zakonska regulativa iz oblasti mobinga ( sa konkretnim primerima primene Zakona i kod poslodavca i na sudu).
  4.  Radionica: „Kako konkretno postupiti u situaciji mobinga“ i polaganje izlaznog testa usvojenih veština i znanja sa Kursa.

Predavač: Aleksandar Ilić, predsednik Udruženja “Stop mobing“ iz Vršca