Profesionalni moberi: Plaćeni da šikaniraju nemoćne

Profesionalni moberi: Plaćeni da šikaniraju nemoćne

Profesionalni moberi: Plaćeni da šikaniraju nemoćne

Sada na scenu stupaju „profesionalni moberi“ koji, zapravo, sve rade „u skladu sa zakonom“, ali se ponašaju na način koji je neizdrživ za žrtvu. Pronalazeći rupe u zakonu, poslodavci se sve češće na beskrupulozni način rešavaju „viška zaposlenih“. Profesionalni moberi obavljaju surova maltretiranja, unose negativnu klimu i prave intrige. 

Čovek je vodio finansije u firmi u Užicu kad se posle dolaska „stranih investicija“ našao u ulozi koju nije mogao da ispuni. Bugarin koji je privatizovao firmu je od njega tražio „da vodi finansije na nezakonit način“, priča za „Novosti“ Olga Kićanović, samostalni savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Čovek to nije hteo i nije mogao da radi. Degradiran je u radnika u obezbeđenju i obeležen kao nepoželjan.

„Novi gazda je podelio radnike na „lojalne“ i „nelojalne“, pa je „lojalne“, između ostalog, mesečno nagrađivao sa 5.000 dinara za šikaniranje „nelojalnih“. Predmet pažnje je bio i novi radnik obezbeđenja. I – posle nekoliko meseci ovakve torture čovek se – obesio“, završava priču savetnica Kićanović.

Untitled-1Ovaj slučaj evidentiran je kao najtragičniji u Viktomološkom društvu Srbije, a dogodio se 2009. na zapadu Srbije, kada još nije postojao Zakon o zabrani mobinga.

Ovaj jezivi slučaj odudara od profesionalnog mobiranja, koje postaje praksa posle donošenja Zakona. Sada na scenu stupaju „profesionalni moberi“ koji, zapravo, sve rade „u skladu sa zakonom“, ali se ponašaju na način koji je neizdrživ za žrtvu.

Izvor: Smedia.rs 06. 06.2013