Udruženje EMIC

Udruženje EMIC – EDUKATIVNO, MARKETINŠKO, INFORMATIVNI CENTAR je osnovan krajem 2011.godine sa ciljem da pokuša da ovu, veoma negativnu pojavu u društvu (na radnom mestu) ispita, skrene pažnju javnosti, sa krajnjim ciljem da se iskoreni.

Udruženje EMIC

  • Prati i istražuje pojavu mobinga, kao i metode pružanja pomoći žrtvama mobinga;
  • Organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja i delovanja u ovoj oblasti;
  • Objavljuje knjige i druge publikacije o mobingu;
  • Organizuje naučne i stručne radnike za rad na nučnim, stručnim i istraživačkim projektima u ovoj oblasti;
  • Sarađuje sa svim centrima koji se bave ovom problematikom, istitucijama kulture, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave problemima mobinga i metodama pružanja pomoći žrtvama mobinga.

Udruženje EMIC vrši edukaciju izabranim predstavnicima Sindikata ili izabranim predstavnicima poslodavca. Ovaj kurs podrazumeva za svakog polaznika CERTIFIKAT (sa imenom i ličnim podacima i svaki CERTIFIKAT nosi delovodni broj koji se prijavljuje u ministarstvu).